Specifikace XML

XML feed musí odpovídat této podobě:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<SHOP>

<SHOPITEM>

<PRODUCT>Vlněné bačkory</PRODUCT>

<PARAM>

<PARAM_NAME>barva</PARAM_NAME>

<VAL>modrá</VAL>

</PARAM>

<PARAM>

<PARAM_NAME>velikost</PARAM_NAME>

<VAL>XXL</VAL>

</PARAM>

<MANUFACTURER>xyz</MANUFACTURER>

<DESCRIPTION>Nové bačkory na chození</DESCRIPTION>

<URL></URL>

<IMGURL></IMGURL>

<PRICE>957.5</PRICE>

<VAT>20</VAT>

<PRICE_VAT>1149</PRICE_VAT>

<DUE>120</DUE>

<EAN>80254684123</EAN>

<CATEGORYTEXT>Vlněné zboží - bačkory</CATEGORYTEXT>

</SHOPITEM>

</SHOP>

Vysvětllení značek:

 • <shopitem> - hlavní značka, která uvozuje každý produkt.
 • <product> - název daného produktu. Zadávejte pouze úplný název produktu bez možný přívlastků jako například "levný" či "výprodej". (povinný)
 • <PARAM> - parametry produktu. Více hodnot v těle <VAL> oddělujte středníkem (;)
 • <manufacturer> - název výrobce daného produktu
 • <description> - popis produktu
 • <url> - odkaz na stránku s daným produktem (povinný)
 • <imgurl> - odkaz na fotku produktu. Tento element se může opakovat.
 • <price> - cena produktu bez DPH (povinný, pokud není vyplněn <price_vat>)
 • <vat> - DPH produktu v procentech (povinný)
 • <due> - autorský a recikalční poplatek
 • <ean> - EAN kód, oficiální kód produktu, je používán k označování jednotlivých druhů zboží.
 • <price_vat> - cena produktu s DPH (povinný, pokud není vyplněn <price>)
 • <category_text> - zařazení produktu do kategorie stejně tak jak je na Vašem e-shopu. Uvádějte vždy celou cestu k produktu. Jednotlivé kategorie oddělujte pomlčkou (-) nebo svislou čárou (|)

* Cena se stanovuje následovně:
- pokud je uveden <price_vat>, cena se bere jako konečná
- pokud je uveden <price>, cena se bere jako konečná
- pokud je uveden <price> a zároveň <vat>, cena se vypocita a bere se jako konečná

 

Kódování XML musí být UTF-8